share

泰国签证信息

Last updated: 15 Aug 2023
338 Views
泰国签证信息

一般来说,希望进入泰国的公民需要从泰国大使馆或总领事馆获得签证。如果来自豁免签证要求的国家,则不需要签证。


 

* 请注意,签证有效期与停留期限不同:

1. 签证的有效期是指签证可以进入泰国的期限。一般来说,签证的有效期为3个月,但在某些情况下,签证的合法期可能为6个月、1年或3年,具体取决于泰国大使馆或总领事馆的决定。

2. 签证的有效期是指签证可以进入泰国的期限。一般来说,签证的有效期为3个月,但在某些情况下,签证的合法期可能为6个月、1年或3年,具体取决于泰国大使馆或总领事馆的决定。

 
Source: https://www.mfa.go.th/en/page/general-information?menu=5e1ff6d057b01e00a6391dc5 

Related Content
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy